Rytmika

Dwa razy w tygodniu pani Kasia prowadzi zajęcia artystyczno-ruchowe w formie zajęć rytmicznych, które bardzo cieszą naszych przedszkolaków. Jest przy […]