Urodziny/Luty/ Koniki

Z okazji urodzin składamy Wam życzenia: uśmiechu, zdrowia, radości, mnóstwa prezentów i gości, przyjaźni wielkich i małych, uśmiechu wesołego i […]

Samoloty/Pszczółki

Piękne prace „Pszczółek” to pojazdy powietrzne, które unoszą się między chmurami i  radosnym słoneczkiem. Przedszkolaczki wcieliły się w rolę pilota, […]

Cztery żywioły/ Koniki

W ostatnim czasie Koniki poznały cztery żywioły: wodę, powietrze, ogień i ziemie. Zajęcia opiewały o eksperymenty w których chętnie przedszkolaki […]

„Woda”/Pszczółki

„Woda” – eksperymenty W dniu 09.02.2021 roku nasze „Pszczółki”  przeprowadziły eksperymenty z wody. „Wybuchowe laboratorium” naszych przedszkolnych ekspertów dokonało spostrzeżeń […]

Siły przyrody/Sówki

W ramach zajęć tygodniowych „Siły przyrody”, przedszkolaki kształtowały postawy proekologiczne oraz wyrabiały nawyk podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska, […]

Dbamy o zdrowie/Koniki

Celem zajęć było kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia oraz nawyków wzmacniających zdrowie  np. mycie rąk, zębów. Przedszkolaki dzięki zajęciom  zdobyły […]