Akcja „GÓRA GROSZA”

W dniach 01.02.2021 – 31.05.2021r. w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym , a jej głównym celem jest zbieranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym przedszkolakom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję „Góra Grosza”

GALERIA