Angielski dla dzieci: Piosenki The Shape Song, Let’s Go To The Zoo, Seven Steps

Zachęcam do codziennego śpiewania, aby każdy przedszkolak mógł śpiewać z grupą po powrocie do przedszkola 🙂

Kolejna część piosenek w języku angielskim z podziałem na grupy przedszkolne: Sówki, Koniki i Pszczółki.

Grupa Sówki – The Shape Song

W ramach powtórki o kształtach piosenka The Shape Song. Kształtów tych możemy szukać  również w domu Can you find a triangle, rectangle, oval, star ?

Link: https://supersimple.com/song/shape-song-1/

The Shape Song

Okay, everybody.
We’re going to make some shapes.
Show me your hands. (pokażcie swoje ręce)
Let’s start with a triangle!

A triangle.
Can you make a triangle? (układamy trójkąt z palców)
A triangle.
Can you make a triangle?
A triangle.
Can you find a triangle?
A triangle.
Can you find a triangle?

Can you find a triangle?  (szukamy trójkątów, również w otoczeniu)
Ready…GO!

Now, let’s make a rectangle!

A rectangle.
Can you make a rectangle? (układamy prostokąt z palców)
A rectangle.
Can you make a rectangle?
A rectangle.
Can you find a rectangle?
A rectangle.
Can you find a rectangle?

Can you find a rectangle?
Ready…GO!

How about an oval?

An oval.
Can you make an oval? (układamy owal z palców)
An oval.
Can you make an oval?
An oval.
Can you find an oval?
An oval.
Can you find an oval?

Can you find an oval? (szukamy owalu, również w otoczeniu)
Ready…GO!

Now, let’s make a star!

A star.
Can you make a star? (rysujemy w powietrzu gwiazdę)
A star.
Can you make a star?
A star.
Can you find a star?
A star.
Can you find a star?

Can you find a star? (szukamy owalu, również w otoczeniu)
Ready…GO!

A triangle, a rectangle, an oval, and a star.
A triangle, a rectangle, an oval, and a star.
A triangle, a rectangle, an oval, and a star…

Tłumaczenie:

Okej, wszyscy.
Zrobimy kilka kształtów.
Pokaż mi swoje ręce.
Zacznijmy od trójkąta!
Trójkąt.
Czy potrafisz zrobić trójkąt?
Trójkąt.
Czy potrafisz zrobić trójkąt?
Trójkąt.
Czy potrafisz znaleźć trójkąt?
Trójkąt.
Czy potrafisz znaleźć trójkąt?
Czy potrafisz znaleźć trójkąt?
Gotowy… GO!
Teraz zróbmy prostokąt!
Prostokąt.
Czy potrafisz zrobić prostokąt?
Prostokąt.
Czy potrafisz zrobić prostokąt?
Prostokąt.
Czy potrafisz znaleźć prostokąt?
Prostokąt.
Czy potrafisz znaleźć prostokąt?
Czy potrafisz znaleźć prostokąt?
Gotowy… GO!
Co powiesz na owal?
Owalny.

Czy potrafisz zrobić owal?
Owalny.
Czy potrafisz zrobić owal?
Owalny.
Czy potrafisz znaleźć owal?
Owalny.
Czy potrafisz znaleźć owal?
Czy potrafisz znaleźć owal?
Gotowy… GO!
Teraz zróbmy gwiazdę!
Gwiazda.
Czy potrafisz zrobić gwiazdę?
Gwiazda.
Czy potrafisz zrobić gwiazdę?
Gwiazda.
Czy potrafisz znaleźć gwiazdę?
Gwiazda.
Czy potrafisz znaleźć gwiazdę?
Czy potrafisz znaleźć gwiazdę?
Gotowy… GO!
Trójkąt, prostokąt, owal i gwiazda.
Trójkąt, prostokąt, owal i gwiazda.
Trójkąt, prostokąt, owal i gwiazda…

Grupa Koniki –  Let’s Go To The Zoo

Proponujemy zabawę ze zwierzątkami, niektóre z nich dzieci już znają.

Link: https://supersimple.com/song/lets-go-to-the-zoo/

Stomp like elephants. (chodzimy jak słoń)
Let’s go to the zoo.
And stomp like the elephants do.
Let’s go to the zoo.
And stomp like the elephants do.(chodzimy jak słoń, możemy pokazać trąbę)

Jump like kangaroos. (skaczemy jak kangur)
Let’s go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.
Let’s go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.

Swing like monkeys. (huśtamy się jak małpki)
Let’s go to the zoo.
And swing like the monkeys do.
Let’s go to the zoo.
And swing like the monkeys do.

Waddle like penguins. (chodzimy jak  pingwiny)
Let’s go to the zoo.
And waddle like the penguins do.
Let’s go to the zoo.
And waddle like the penguins do.

Slither like snakes.(pełzamy jak weże)
Let’s go to the zoo.
And slither like the snakes do.
Let’s go to the zoo.
And slither like the snakes do.

Swim like polar bears.(pływamy jak misie polarne)
Let’s go to the zoo.
And swim like the polar bears do.
Let’s go to the zoo.
And swim like the polar bears do.

Let’s go to the zoo.
And dance like the animals do.
Let’s go to the zoo.
And dance like the animals do.

Tłumaczenie:

Stąpaj jak słonie.
Chodźmy do zoo.
I tupnij jak słonie.
Chodźmy do zoo.
I stąpaj jak słonie.

Skacz jak kangury.
Chodźmy do zoo.
I skacz jak kangury.
Chodźmy do zoo.
I skacz jak kangury.

Huśtaj się jak małpki.
Chodźmy do zoo.
I huśtać się jak małpki.
Chodźmy do zoo.
I huśtać się jak małpki.

Chodzimy jak pingwiny.
Chodźmy do zoo.
I chodź jak pingwiny.
Chodźmy do zoo.
I chodź jak pingwiny.

Pełzaj jak węże.
Chodźmy do zoo.
I pełzaj się jak węże.
Chodźmy do zoo.
I pełzaj się jak węże.

Pływaj jak niedźwiedzie polarne.
Chodźmy do zoo.
I pływaj jak niedźwiedzie polarne.
Chodźmy do zoo.
I pływaj jak niedźwiedzie polarne.

Chodźmy do zoo.
I tańcz jak zwierzęta.
Chodźmy do zoo.
I tańcz jak zwierzęta.

Grupa Pszczółek – Seven Steps

Zachęcamy do wykorzystywania piosenek w życiu codziennym, prosząc, aby dziecko policzyło np. klocki, sztućce, kwiatki w ogródku itp., pamiętając, żeby nie oczekiwać na tym etapie prawidłowej wymowy, kiedy dziecko nie chce powtarzać nie zmuszać go do tego! Miej na uwadze, aby chwalić za każdym razem: very good, great, excellent, wonderful.

Link: https://supersimple.com/song/seven-steps/

One, two, three, four, five, six, seven.
One, two, three, four, five, six, seven.
One, two, three.
One, two, three.
One, two, three, four, five, six, seven.

One, two, three, four, five, six, seven.
One, two, three, four, five, six, seven.
One, two, three.
One, two, three.
One, two, three, four, five, six, seven.
One, two, three.
One, two, three.
One, two, three, four, five, six, seven.

Now let’s go backwards, OK? (liczymy od tyłu)

Seven, six, five, four, three, two, one.
Seven, six, five, four, three, two, one.
Seven, six, five.
Seven, six, five.
Seven, six, five, four, three, two, one.

Seven, six, five, four, three, two, one.
Seven, six, five, four, three, two, one.
Seven, six, five.
Seven, six, five.
Seven, six, five, four, three, two, one.
Seven, six, five.
Seven, six, five.
Seven, six, five, four, three, two, one.

Tłumaczenie:

Jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem.
Jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem.
Raz Dwa Trzy.
Raz Dwa Trzy.

Jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem.
Jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem.
Jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem.
Raz Dwa Trzy.
Raz Dwa Trzy.Jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem.
Raz Dwa Trzy.
Raz Dwa Trzy.
Jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem.

Teraz cofnijmy się, OK?

Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.
Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.
Siódma, sześć, pięć.
Siódma, sześć, pięć.
Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.
Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.
Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.
Siódma, sześć, pięć.
Siódma, sześć, pięć.
Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.
Siódma, sześć, pięć.
Siódma, sześć, pięć.
Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.

Życzymy miłej zabawy!