Dbamy o zdrowie/Koniki

Celem zajęć było kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia oraz nawyków wzmacniających zdrowie  np. mycie rąk, zębów. Przedszkolaki dzięki zajęciom  zdobyły wiedzę na temat prawidłowego mycia rąk, odżywania się i zdrowego stylu życia. Dowiedziały się skąd na naszych rękach biorą się bakterie i jak się przenoszą. Poznały także zawód lekarza oraz stomatologa. Na podsumowanie zajęć wykonały pracę plastyczną, która ukazała dzieciom jak ważne jest, żeby dbać o zęby.

GALERIA