Dni Adaptacyjne 2016

Nasze przedszkole w miesiącu sierpniu organizuje dni adaptacyjne dla rodziców i nowoprzyjętych dzieci, podczas których następuje wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i nauczycielek. W ciągu trzech dni dziecko przebywa z rodzicem ok. 2 godziny, w tym czasie przyszli wychowankowie wspólnie z opiekunami poznają pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie sali i łazienki, uczą się korzystania z urządzeń sanitarnych. W sali zabaw rodzice bawią się z dzieckiem, biorą udział w zorganizowanych zajęciach lub obserwują zachowanie pociechy w czasie zabaw dowolnych.

Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego, ułatwia mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką, rówieśnikami, poznanie otoczenia materialnego, funkcji sprzętów, pomieszczeń w warunkach komfortu psychicznego i tym samym poszerza jego możliwości rozwojowe. Dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa nie tylko poprzez obecność osoby bliskiej w przedszkolu, ale także poprzez zdobywanie wiedzy kto jest za nie odpowiedzialny, do kogo może się zwrócić o pomoc itp. Osoba dorosła dostarcza dziecku motywacji do aktywności i wpływa na kształtowanie się stosunku emocjonalnego do przedszkola.

GALERIA