Doświadczenia z jajkiem

Rozwijając zainteresowania badawcze naszych dzieci, w przedszkolu odbyły się kolejne zajęcia tworzące okazję do poznania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie

GALERIA