Dzień Edukacji Narodowej 2019

9 października 2019 r. społeczność Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski oraz Niepublicznych Przedszkoli z Rogoźnicy i Bud Głogowskich świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Obchody uświetniły tańce, wierszyki i piosenki w wykonaniu przedszkolaków.

Podczas uroczystości przedszkolaki dziękowały wierszem i piosenką wszystkim, którzy na co dzień pracują w obszarze edukacji, ale również tym, którzy edukację wspierają. Dzieci miały okazję nie tylko zaprezentować swoje zdolności artystyczne, recytatorskie i taneczne, ale przede wszystkim nauczyć się jak ważne jest wyrażenia uczuć przywiązania i wdzięczności wobec ludzi, od których doświadczamy dobra i pomocy na co dzień. Przedszkolaki recytowały m.in.:

„Dzisiaj dziękujemy wszystkim, co na co dzień się trudzili, żebyśmy w  przedszkolu dobrze się  bawili. Dlatego w Święto Edukacji  pięknie się kłaniamy, serdeczne życzenia z głębi serc składamy…”

W uroczystości uczestniczyli także Rodzice, rodzeństwo i bliscy przedszkolaków, jak również przedstawiciele społeczności lokalnej. W imieniu własnym oraz Burmistrza Głogowa Młp. –  Pana Pawła Baja, życzenia dla całej społeczności przedszkoli i żłobków złożyła Pani Katarzyna Wajda – dyrektor SCEA w Głogowie Młp. Również obecni goście: Pan Mieczysław Niemiec – Sołtys wsi Rogoźnica, Pani Anna Migut oraz Pani Anna Grabowska – członkinie Rady Głogowskiej Fundacji Rozwoju Społecznego – skierowały ciepłe słowa uznania wobec dzieci i pracowników, dziękując placówkom za ich wkład w wychowanie, kształcenie oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.

Po części artystycznej przyszedł czas na rozdanie nagród przyznanych w 4-tej edycji Gminnego Konkursu Fotograficznego skierowanego do przedszkoli, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Rodzic – partnerem przedszkola”. Podsumowania wyników konkursu dokonała przewodnicząca Jury konkursu – Pani Bożena Woźny  – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski, która wraz z członkami jury, wręczyła zwycięzcom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski oraz Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego. Miłe upominki w postaci klocków i gier dydaktycznych dla swoich przedszkolaków zdobyły nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Terpin, Wioletta Dworak, Joanna Saj, Katarzyna Bajek, Magdalena Kowal, Małgorzata Osiniak.

Podczas uroczystości, Nagrody Dyrektora wraz pamiątkowymi dyplomami, odebrali także pracownicy przedszkoli i żłobków, którzy w sposób szczególny, poprzez osobiste zaangażowanie, przyczyniali się w ubiegłym roku szkolnym do podnoszenia jakości pracy placówek.

GALERIA