Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2023 r. społeczność Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy oraz Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, rodzice oraz oddziałowe Rady Rodziców. Obchody uświetniły tańce, wierszyki i piosenki w wykonaniu przedszkolaków.

Najmłodsi dziękowali wierszem i piosenką wszystkim, którzy na co dzień pracują w obszarze edukacji, ale również tym, którzy edukację wspierają. Podczas uroczystości miało miejsce pasowanie na przedszkolaka nowo przyjętych dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich. Tego dnia odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. „Rozsypane ziarno fantazji” zorganizowanego przez  Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich.

Nauczyciele, którzy w sposób szczególny, poprzez osobiste zaangażowanie, przyczyniali się w ubiegłym roku szkolnym do podnoszenia jakości pracy placówek otrzymali z rąk pani dyrektor Nagrodę Dyrektora wraz z pamiątkowymi dyplomami. Wręczony został także Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

GALERIA