Kocham Cię Polsko – Fryderyk Chopin

Muzyka jest doskonałym łącznikiem różnych form wypowiedzi, a integrowanie muzyki z obrazem, słowem i ruchem sprzyja wielostronnemu rozwojowi dzieci. (…) O tym, jak inspirująca (już nawet dla najmłodszych dzieci) może być muzyka poważna, przekonałyśmy się realizując zajęcia, których motywem przewodnim była twórczość Fryderyka Chopina podczas realizacji projektu Kocham Cię Polsko

GALERIA KONIKI

GALERIA SÓWKI