Kocham Cię Polsko – Józef Piłsudski

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się dziecku, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce. W ramach Projektu „Kocham Cię Polsko” w bieżącym roku szkolnym będziemy „ Iść śladami Wielkich Polaków”. Święto Niepodległości przybliżyło nam Józefa Piłsudskiego, jego życie i znaczenie dla naszej ojczyzny.

GALERIA