Komunikat – pobyt dziecka w przedszkolu od 25 maja 2020

Drodzy Rodzice

Ogłaszam nabór wniosków na pobyt dziecka w placówce od dnia 25 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020r. Proszę, aby wnioski (w formie oświadczeń) złożyli wszyscy rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w placówce od dnia 25 maja 2020 r. (lub późniejszym). Oświadczenia powinni złożyć zarówno rodzice dzieci, które rozpoczęły pobyt od 6 maja 2020 (należy je powtórzyć!), jak również osoby, które dopiero będą potrzebować opieki dla dziecka.

Dokonano aktualizacji procedury obowiązującej w placówkach – do zapoznania się TUTAJ.

Obowiązuje nowy druk oświadczenia do pobrania TUTAJ.

Oświadczenie należy pobrać, wydrukować, wypełnić czytelnie wszystkie wymagane pola i dostarczyć w terminie do 20 maja 2020 (środa) do godziny 17.30 w jeden ze sposobów:

1) Należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać druk oświadczenia mailem na adres przedszkole-rogoznica@glogow-mlp.pl UWAGA! Dokument powinien być w wersji pdf, zeskanowany do jednego pliku – nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, wniosek powinien być zeskanowany w formie czytelnej nie pozostawiającej wątpliwości co do jego treści po wydrukowaniu.

lub

2) Należy wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy przy budynku Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy (ul. św. M. Kobego 24) (ogrodzenie budynku). Przy budynku będzie także dostępne w godzinach 7.00-17.00 pudełko z wydrukowanymi formularzami dla osób, które nie mają możliwości wydruku. Można będzie podjechać pod budynek wyjąć formularz z pudełka, wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy.

Brak złożenia wniosku w wymaganym terminie lub formie, lub braki formalne np. podpisy, informacje będą równoznaczne z nieuwzględnieniem wniosku.

Wnioski dostarczone pod inne adresy lub po wyznaczonych godzinach nie będą brane pod uwagę.

Po zebraniu zgłoszeń, w oparciu o kryteria, dokonamy przyznania miejsca dziecku w placówce.

Placówki będą czynne w godzinach 7.00 – 16.00. Ustalone są też stałe godziny przyjmowania i odbioru dzieci.

Przypominam, że do 14 czerwca wydłużony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ważna informacja – zasiłek przysługiwał będzie również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia np. żłobka nie zdecydują się posłać dziecka do placówki.

z poważaniem

Małgorzata Gorczyca