Komunikat – wstrzymanie zgłoszeń na pobyt bieżący!

Drodzy Rodzice

Informuję, że do odwołania, wstrzymuje się przyjmowanie zgłoszeń na bieżący pobyt dziecka w placówce w okresie do 24 maja 2020 r. Zgłoszenia te, zgodnie z poprzednimi ustaleniami i na obowiązujących formularzach, należało złożyć do dnia 5 maja 2020 r. Rozkład grup oraz zabezpieczenie ilości opiekunów został dopasowany do liczby chętnych, którzy zgłosili się w w/w terminie. Nabór wniosków i oświadczeń na kolejny okres od 25 maja nastąpi prawdopodobnie w dniach 20-22 maj 2020 r. – po pojawieniu się kolejnych rządowych regulacji prawnych. Dopiero wtedy mamy możliwość ustalenia chociażby kryteriów pierwszeństwa przyjęcia, w związku z faktem, że nadal najprawdopodobniej będą obowiązywać limity liczebności grup. Na pewno pierwszeństwo kontynuacji pobytu będą miały dzieci, które wróciły do placówki od 6 maja, ale również rodzice tych dzieci będą zobowiązani do ponownego złożenia wniosku/oświadczenia celem aktualizacji. Dlatego:
proszę codziennie sprawdzać stronę internetową placówki, gdyż sytuacja jest bardzo dynamiczna i nie daje dużo czasu na zareagowanie zarówno dla placówki, jak i dla rodziców.

Pozdrawiam Państwa serdecznie  i życzę wytrwałości w zmaganiach z niełatwą dla Nas wszystkich sytuacją.

Dyrektor