Konkurs Plastyczny Pysi Zającówny „Bobra Boryska Ostre Zębiska”

We wrześniu każda z grup miała przyjemność wziąć udział w konkursie plastycznym Pysi Zającówny (Karoliny Majdan-Soleckiej) pt. „Bobra Boryska Ostre Zębiska”. Praca miała być zbliżona do tematyki bajki o bobrze (https://www.youtube.com/watch?v=co3Hz-kWnRA).

Prace plastyczne wszystkich z grup zostaną opublikowane w książeczce, wydanej przez WBX Studio Graficzne.

GALERIA PSZCZÓŁKI

GALERIA KONIKI

GALERIA SÓWKI