„Kosz malin”/Sówki

Bardzo dziękujemy za udział w zadaniu malinkowym pt.: „Moja współpraca w rodzinie”. W galerii prezentujemy efekty owocnej pracy!!!

GALERIA