Kotałek Nieśmiałek | Agnieszka Borowiecka ?Bajki do słuchania

Proponujemy tą około 9 minutową bajeczkę do słuchania – w ramach przygotowywania dziecka do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie proponowane przez nas treści są zgodne i sprzyjają realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w warunkach domowych.

LINK