Mali Artyści

W naszym przedszkolu duży nacisk kładziemy na wychowanie estetyczne, które stanowi bazę do rozwoju wielu umiejętności. Dzieci wyrażając się w różnorodnych technikach plastycznych rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność, budzi się ich zaciekawienie otaczającym światem, wyostrza koncentracja, orientacja przestrzenna, logiczne myślenie, sprawność manualna, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Dzieci stają się coraz bardziej samodzielne i budują wiarę we własne możliwości. To wszystko daje znakomite podstawy do dobrego startu w szkole.