Metoda Dobrego Startu – Literka „C”/Sówki

Metoda Dobrego Startu, która jest prowadzona w grupie Sówek, służy do nauki czytania i pisania. Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowych i motorycznych. W minionym tygodniu przedszkolaki odkryli literkę C.

GALERIA