Metoda Dobrego Startu – „Okulary”/Pszczółki

Metoda Dobrego Startu, która jest prowadzona w grupie Pszczółek, ma służyć w przyszłości do nauki czytania i pisania. Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowych i motorycznych. Ważną rolę odrywa występujący w metodzie element muzyczny. Wiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki aktywizuje cały układ nerwowy. Zrytmizowany zestaw ćwiczeń wpływa uspokajająco, pozytywnie oddziałuje na strefę emocjonalną. W minionym tygodniu przedszkolaki odkryli wzór „okulary”.

GALERIA