Metoda Dobrego Startu/Koniki

Jedną z metod wykorzystywana podczas zajęciach w przedszkolu jest Metoda Dobrego Startu prof. Bogdanowicz, której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Korzystając z przygotowanych wzorów, wierszy lub piosenek usprawniane są procesy poznawcze, językowe oraz koordynacja ruchowo-słuchowo-wzrokowa. Zajęcia prowadzone tą metodą zawsze rozpoczynają się od powitania, mającego na celu budowanie więzi i właściwych relacje między grupą a prowadzącym. Kolejnym elementem są ćwiczenia orientacji w schemacie ciała oraz ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni. Dzieci poznają wierszyk lub piosenkę, która jest skorelowana z wprowadzonym wzorem graficznym – figura, litera, cyfra. Poznając kształt biorąc udział w ćwiczeniach ruchowo-słuchowo-wzrokowych i rozwijają swoje kompetencje językowe. Różnorodność pomocy dydaktycznych sprawia, że zajęcia są bardzo atrakcyjne dla każdego przedszkolaka. Każdy wzór dzieci poznają wielozmysłowo pracując na kartach polisensorycznych czy pisząc go w kaszy mannie.

GALERIA