Muzyczny parasol

„Muzyczny parasol” to projekt konkursowy nawiązujący do prowadzenia pracy z dziećmi w oparciu o  integrację sensoryczną. Jak widać przyniósł przedszkolakom wiele radości – najpierw podczas tworzenia, a potem podczas korzystania z parasola.