O nas

Drodzy Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy. Miejsce naprawdę wyjątkowe, tworzone dzięki wspólnym staraniom rodziców i nauczycieli. Celem przedszkola jest wychować nasze dzieci tak, aby odważnie i z optymizmem mogły przekroczyć próg szkoły i aby jak najlepiej poradziły sobie na kolejnych etapach swojej edukacji.

Wiek przedszkolny – pierwsze 6 lat życia dziecka, to wiek najistotniejszy ze względu na późniejszy rozwój dziecka. Umiejętności, nawyki, cechy charakteru, które zostaną „wypracowane” w tym okresie – będą procentować przez całe życie – zarówno na różnych szczeblach edukacji, jak i w życiu rodzinnym czy zawodowym.

Towarzyszy nam hasło przewodnie – japońskie powiedzenie: „Prowadź bez popychania”. Wyraża ono głęboko pozytywny stosunek do potencjału rozwojowego dziecka oraz procesu wychowawczego i edukacyjnego rozumianego jako integralny proces obejmujący całą osobę. W odniesieniu do celu pracy dydaktyczno-wychowawczej podkreśla dążenie do wychowania człowieka pełnego optymizmu, harmonii, zdolnego do wypełniania swoich obowiązków, stawiania czoła przeszkodom i radosnego życia.

Dążymy do wpojenia wychowankom takich zasad, wartości i nawyków, dzięki którym będą mogli w przyszłości stać się ludźmi dojrzałymi, zrównoważonymi, krytycznymi, odpowiedzialnymi, umiejącymi podejmować wielkie wyzwania, miłującymi naukę, kulturę i sztukę, gotowymi, by dawać z siebie to, co najlepsze.

Program wychowawczy przedszkola zakłada kształtowanie w dzieciach, już od najmłodszych lat, dobrych nawyków takich, jak np. porządek, wytrwałość, cierpliwość, radość, męstwo, szacunek dla innych (Wszyscy chcielibyśmy chyba, aby nasze dzieci i nasi wychowankowie jako dorośli ludzie odznaczali się takimi cechami charakteru!). Do wielkich celów należy dochodzić jednak dzień po dniu, małymi krokami. Nauczyciele różnymi sposobami motywują i zachęcają dzieci do pracy nad nawykami, które z czasem przeradzają się w określone cnoty.

Na spotkaniach rodziców z opiekunem, oprócz wzajemnej wymiany spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania dziecka w środowisku domowym i przedszkolnym, określane będą wspólne dla domu i przedszkola priorytety działania na najbliższy czas oraz ustalany konkretny, dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości danego dziecka, plan działania. Dzięki temu wychowanie dzieci odbywać się będzie w sposób zaplanowany i uporządkowany, co znacznie ułatwia osiąganie wspólnych dla domu i przedszkola celów wychowawczych.

Patrząc perspektywicznie, pragniemy, aby wychowankowie w swoim dorosłym życiu byli ludźmi odznaczającymi się wieloma cnotami, potrafiącymi w sposób wolny i odpowiedzialny żyć w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami, aby nie tylko sami byli ludźmi szczęśliwymi, ale również potrafili dawać szczęście innym.