Kadra

Rok szkolny 2018/2019

mgr Małgorzata Gorczyca – dyrektor placówki

O sobie: „Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej o specjalności: pedagogika rodziny na Uniwersytecie Rzeszowskiem oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego, terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą. Pedagog – terapeuta z doświadczeniem pracy w szkole, przedszkolu, żłobku, świetlicy socjoterapeutycznej, z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wytrwały i zagorzały obrońca praw dziecka. Przepis na wychowanie – mnóstwo miłości i dużo zdrowego rozsądku. W przedszkolu dbam o … wszystkich i wszystko 🙂 „

GRUPA  SÓWKI – 6 LATKI

mgr Anna Wojnar – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Studia wyższe ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej o specjalności pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna. Dodatkowo jestem absolwentką studiów podyplomowych na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy z zakresu oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną. Pedagog – terapeuta z doświadczeniem pracy w przedszkolu dla dzieci z autyzmem. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji oraz radości.” „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” to słowa Janusza Korczaka, którymi kieruję się w pracy z dziećmi każdego dnia.”

mgr Małgorzata Osiniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Jestem absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – kierunek wychowanie fizyczne z uprawnieniami do gimnastyki korekcyjnej oraz studiów podyplomowych – kierunek Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ukończone na Uniwersytecie Rzeszowskim. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i zadowolenia. Prywatnie jestem mamą dwóch synów. Na co dzień staram się kierować słowami J. Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

GRUPA  KONIKI  – 4,5 LATKI

mgr Anna Kwas – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Jestem magistrem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, które ukończyłam na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jako nauczyciel pracuję z dziećmi od 2008 roku. Posiadam również dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz logopedii. Doświadczenie pedagoga – terapeuty  pozwala mi na lepsze poznanie możliwości moich podopiecznych. Czas spędzony wspólnie z dziećmi jest dla mnie jak podróż pełna przygód w nieznane kraje.”

mgr Łukasz Gaweł – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Studia Wyższe ukończyłem w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim  o specjalności teologia. Jestem również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i zintegrowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Praca z dziećmi przynosi mi ogromną satysfakcję i spełnienie zawodowe. Wykonuje powierzone mi obowiązki z oddaniem i ogromna radością. Moim mottem, którym kieruje się w pracy są słowa Pani Murawskiej: „w zawodzie nauczyciela przedszkola kocham najbardziej to, że codziennie rano budzę się z myślą nie o tym czego będę nauczać, ale o tym, czego moi uczniowie nauczą dziś mnie”.

Katarzyna Jarosz – pomoc nauczyciela

GRUPA PSZCZÓŁKI – 3,4 LATKI

mgr Anna Terpin – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe, które zdobyłam w Wyższej Szkole Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie oraz w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca z dziećmi sprawia mi ogromna radość oraz dostarcza dużo przyjemności i satysfakcji. Cieszy mnie wspólne odkrywanie z najmłodszymi tego co nowe i nieznane. W swojej pracy staram się otaczać dzieci troską i zrozumieniem, rozbudzać ich zainteresowania i umiejętności.”

mgr Katarzyna Bajek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: psychoprofilaktyka społeczna oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego. jako nauczyciel pracuję od 2007 roku. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Podczas zajęć wykorzystuję tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Uśmiech na twarzy maluchów oraz codzienne postępy są dla mnie największą nagrodą.”

Maria Mielnik – pomoc nauczyciela

Katarzyna Żurek – pomoc nauczyciela