Kadra

Rok szkolny 2020/2021

mgr Małgorzata Gorczyca – dyrektor placówki

O sobie: „Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej o specjalności: pedagogika rodziny na Uniwersytecie Rzeszowskiem oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego, terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą. Pedagog – terapeuta z doświadczeniem pracy w szkole, przedszkolu, żłobku, świetlicy socjoterapeutycznej, z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wytrwały i zagorzały obrońca praw dziecka. Przepis na wychowanie – mnóstwo miłości i dużo zdrowego rozsądku. W przedszkolu dbam o … wszystkich i wszystko 🙂 „

GRUPA  SÓWKI – 5,6 LATKI

mgr Małgorzata Osiniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Jestem absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – kierunek wychowanie fizyczne z uprawnieniami do gimnastyki korekcyjnej oraz studiów podyplomowych – kierunek Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ukończone na Uniwersytecie Rzeszowskim. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i zadowolenia. Prywatnie jestem mamą dwóch synów. Na co dzień staram się kierować słowami J. Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

mgr Anna Pastuła – nauczyciel wychowania przedszkolnego
O sobie: „Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja z animacją kultury na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Katolickiej Placówce Wychowawczej „NASZ DOM” w Widełce jako wychowawca oraz w Niepublicznym Przedszkolu Parafialnym im. św. Michała Archanioła w Głogowie Młp. jako nauczyciel. Ważne jest dla mnie, aby doskonalić swój warsztat pracy, dlatego uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. W pracy z dziećmi stawiam na wszechstronny rozwój, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego z nich. „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy” (J. Korczak)”

mgr Marta Drzał – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Maria Mielnik – pomoc nauczyciela

GRUPA  KONIKI  – 3,4 LATKI

mgr Katarzyna Bajek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: psychoprofilaktyka społeczna oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego. jako nauczyciel pracuję od 2007 roku. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Podczas zajęć wykorzystuję tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Uśmiech na twarzy maluchów oraz codzienne postępy są dla mnie największą nagrodą.”

mgr Natalia Wyskiel – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Ukończyłam studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńczo -wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca z dziećmi przynosi mi ogromną radość, poczucie spełnienia, a postępy podopiecznych motywują mnie do ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych metod nauczania. W pracy kieruję się zasadą, że każde dziecko jest inne, jedyne i niepowtarzalne a zadaniem nauczyciela jest pomoc w odkrywaniu jego najlepszych cech i umiejętności.”

Katarzyna Żurek – pomoc nauczyciela

 

GRUPA PSZCZÓŁKI – 3 LATKI

mgr Anna Kwas – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Jestem magistrem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, które ukończyłam na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jako nauczyciel pracuję z dziećmi od 2008 roku. Posiadam również dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz logopedii. Doświadczenie pedagoga – terapeuty  pozwala mi na lepsze poznanie możliwości moich podopiecznych. Czas spędzony wspólnie z dziećmi jest dla mnie jak podróż pełna przygód w nieznane kraje.”

mgr Anna Wojnar – nauczyciel wychowania przedszkolnego

O sobie: „Studia wyższe ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej o specjalności pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna. Dodatkowo jestem absolwentką studiów podyplomowych na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy z zakresu oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną. Pedagog – terapeuta z doświadczeniem pracy w przedszkolu dla dzieci z autyzmem. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji oraz radości.” „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” to słowa Janusza Korczaka, którymi kieruję się w pracy z dziećmi każdego dnia.”

Katarzyna Jarosz – pomoc nauczyciela