Oferta i opłaty

Godziny otwarcia przedszkola
06:30 – 17:00
Plac zabaw Duży, ogrodzony ogród przedszkolny, wyposażony w bezpieczny i różnorodny sprzęt do zabaw ruchowych
Ilość grup 3
Ilość miejsc 60
Posiłki 08:30 – Śniadanie
11:30 – Dwudaniowy obiad
14:30 – Podwieczorek
Woda mineralna dla wychowanków dostępna na bieżąco
Leżakowanie Tak, w najmłodszej grupie wiekowej
Dzieci niepełnosprawne Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do placówki w zależności od stopnia niepełnosprawności i możliwości zapewnienia im odpowiednich warunków do rozwoju
Dodatkowe zajęcia Nieodpłatnie:
– rytmika
– j. angielski
– katecheza
– zajęcia taneczne
– zajęcia logopedyczne
Odpłatnie:
– teatrzyki (raz w miesiącu dla wszystkich)
– audycje muzyczne w ramach Mobilnej Filharmonii
– inne zajęcia: w zależności od woli Rodziców
Dodatkowa oferta:
Bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych, warsztaty i spotkania dla rodziców oraz dla rodziców z dziećmi, konkursy, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi
Inne Program Adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych

Edukacja i wychowanie nastawione na bliską współpracę z rodziną wychowanków.

Program nauczania przedszkolnego wzbogacony o program wczesnej stymulacji dziecka. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć neuropsychologii, łączenie elementów wielu metod edukacyjnych.

Głęboko pozytywny stosunek do potencjału rozwojowego dziecka oraz procesu wychowawczego i edukacyjnego rozumianego jako integralny proces obejmujący całą osobę.

Dążenie do wychowania człowieka pełnego optymizmu, harmonii, zdolnego do wypełniania swoich obowiązków, stawiania czoła przeszkodom i radosnego życia.

Opłaty Od 01.09.2020 r.

Miesięczna opłata stała: 130,00 zł
Dzienna stawka żywieniowa: 10,00 zł

Od 01.09.2022 r.

Miesięczna opłata stała: 210,00 zł
Dzienna stawka żywieniowa: 10,00 zł

Odpłatność należy odprowadzić na konto Głogowskiej Fundacji
83 8642 1126 2012 1143 4799 0001, do 10 danego m-ca
w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, grupa ….