Pierwszy dzień wiosny Pszczółek

Przyszła do nas pani wiosna, cała w sukni z kwiatów.

Uśmiechnięta i radosna, wśród lecących ptaków…

 

Pomimo tego, że pogoda za oknem nie zwiastuje odejścia zimy w środę przedszkolaki tradycyjnie przywitały kalendarzową wiosnę.  I chociaż zamiast kolorowego pochodu z marzanną zmuszeni byliśmy  pozostać w sali nie przeszkadzało to nam w doskonałej zabawie!

GALERIA