Piosenka i wiersz na kwiecień/ Koniki

Piosenka ,,Przyszła wiosna”(sł. U. Kozłowska, muz. J. Zając)

I duzi, i mali na wiosnę czekali, (ręka uniesiona nad głową – „duzi”, opuszczona na dół- „mali”

Mroźnej zimy mieli dość!  (poruszanie skrzyżowanymi rękoma po przedramieniu z góry na dół)

Aż tu niespodzianka, (dłońmi kręcimy młynek)

Bo któregoś ranka (dłońmi kręcimy młynek)

Nagle się zmieniło coś. (dłońmi kręcimy młynek, na słowo „coś” rozkładamy ręce na boki)

Ref. Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu, (marsz w miejscu, uderzanie dłońmi o siebie)

Pobudziła niedźwiadki z zimowego snu. (przykładanie złączonych rąk do głowy raz z jednej raz z drugiej strony)

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki, (machanie rękami na boki jak ptaszki)

Zasadziła kwiatki tam i tu./x2 (rozkładanie rąk na boki naprzemiennie)

I duzi, i mali na wiosnę czekali, (ręka uniesiona nad głową – „duzi”, opuszczona na dół- „mali”)

Na słoneczka jasny blask. (ruszamy nadgarstkami nad głową)

Az tu niespodzianka, (dłońmi kręcimy młynek)

Bo któregoś ranka, (dłońmi kręcimy młynek)

Właśnie przyszedł na to czas. dłońmi kręcimy młynek, na słowo „czas” rozkładamy ręce na boki)

 Wiersz „Świeci słoneczko”  ( Helena Kruk )

Świeci słoneczko jasne,
Wieje wiosenny wiatr.
I każdy ma ochotę,
Wędrować sobie w świat.

Grzeje słoneczko jasne.
Pada wiosenny deszcz.
Urosną śliczne kwiaty,

My urośniemy też.

Piosenka w j. angielskim – One Sunny Day
(sł. Katarzyna Niemiec, muz. Gabriela Gąsior)

One sunny day – one sunny day, (pewnego słonecznego dnia)
There was a bunny – there was a bunny. (był śmieszny królik)
Very funny bunny – very funny bunny. (bardzo śmieszny królik)
With floppy ears – with floppy ears. (z opadającymi uszami)/przykładają rączki do głowy, naśladując uszy

He flapped them fast – fast, fast, fast. (macha nimi szybko…)/machają rączkami szybko
He flapped them slow – slow, slow. (wolno…)
He flapped them high – high, high, high. (wysoko…)
He flapped them low – low, low, low. (nisko…)

One sunny day – one sunny day,
There was a bunny – there was a bunny.
Very funny bunny – very funny bunny.
With two front paws – with two front paws. (z przednimi łapkami)/pokazują rączki

He clapped them fast – fast, fast, fast. (klaska nimi szybko…)/klaskają rączkami szybko
He clapped them slow – slow, slow./wolno
He clapped them high – high, high, high./wysoko
He clapped them low – low, low, low./nisko

One sunny day – one sunny day,
There was a bunny – there was a bunny.
Very funny bunny – very funny bunny.
With two back paws – with two back paws. (z tylnymi łapkami)/pokazują nogi

He stamped them fast – fast, fast, fast. (tupie szybko…)/tupią nogami szybko
He stamped them slow – slow, slow./wolno
He stamped them loudly, (tupie głośno…)/głośno
And with no sound at all. (i bez żadnego dźwięku)/przestają tupać