Projekt edukacyjny ,,Zabawy sztuką”/Pszczółki

W listopadzie Grupa Pszczółki realizowała zadanie miesiąca pt. ,,Kij deszczowy”. Dzieci mogły oglądać twórczość rdzennej ludności Australii – Aborygenów, a następnie wykonały własny kij deszczowy, zdobiony zgodnie z założeniami sztuki aborygeńskiej.

GALERIA