Projekt TEATR

„TEATR”- tematyka tego projektu jest bliska wszystkim dzieciom, umożliwia ona wprowadzenie w działania projektowe, a także inspiruje do doświadczenia, badania, tworzenia. Jest to czas aktywnej zabawy przez którą dzieci  odkrywały własne możliwości i uzdolnienia artystyczne, wyrażały własne przeżycia, kształciły i wzbogacały własną pomysłowość i wyobraźnię, rozwijały własny potencjał pozytywnych wartości, współdziałały w zespole, odczuwały radość i satysfakcję z pozytywnych efektów działań oraz wiele innych…

GALERIA