Rekrutacja

DNI ADAPTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Rodzice, zapraszamy na dni adaptacyjne dla dzieci, które od września 2021 r. rozpoczną swoją przedszkolną przygodę.

  • 12.07.2021 (poniedziałek) – spotkanie  dla rodziców z dyrektorem przedszkola godz. 15.45-16.30 (jeszcze bez dzieci)

Wspólne zabawy dla dzieci i rodziców będą odbywać się w podanych niżej terminach:

  •  13.07.2021 (wtorek) – godz. 15.30-16.30 pobyt rodziców z dziećmi
  • 14.07.2021 (środa) – godz.15.30-16.30 pobyt rodziców z dziećmi
  • 15.07.2021 (czwartek) – godz. 15.30-16.30 pobyt rodziców z dziećmi

W tych dniach dzieci będą brały udział w zorganizowanych zabawach integracyjnych wraz z rodzicami, a następnie w zabawach swobodnych w wybranych przez siebie kącikach zainteresowań.  Zajęcia odbędą się na parterze budynku.

Ze względów lokalowych oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa dzieciom prosimy, aby w Dniach Adaptacyjnych dziecko uczestniczyło tylko z jednym z Rodziców

Na Dni Adaptacyjne proszę zabrać ze sobą obuwie zmienne dla Rodzica i przedszkolaka oraz osłonę nosa i usta dla Rodzica.

Przy wejściu do budynku Rodzic zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Rączki dziecięce zostaną umyte w łazience tuż po wejściu do sali.

Pierwszego dnia przynosimy także do przedszkola wyprawkę: wszystkie rzeczy trwale podpisane (zakres wyprawki podany jest poniżej).

Udział w Dniach Adaptacyjnych nie jest obowiązkowy, lecz zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Przed udziałem w Dniach Adaptacyjnych Rodzic jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia Oświadczenia o ryzyku związanym z Covid-19 – do pobrania TUTAJ. Dokument przynosimy ze sobą i składamy u wychowawców przy wejściu do placówki na zajęcia adaptacyjne.

 Mamy nadzieję, że nasze spotkania zaowocują tym, że start przedszkolny będzie łatwiejszy 🙂

WYPRAWKA NA WRZESIEŃ:

  • kapcie – na podeszwie antypoślizgowej, wygodne i łatwe do wkładania (podpisane), nie sznurowane – chyba że dziecko swobodnie wiąże sznurowadła 🙂
  • ubrania na zmianę min. 2 komplety (wszystkie podpisane) do worka w szatni (skarpetki, koszulka, spodnie, majteczki itd.). Wszystkie ubranka dziecka muszą być podpisane, także bielizna i kapcie!
  • torebka na zabrudzone, mokre rzeczy (2,3 szt.),
  • pudełko chusteczek higienicznych (wyciąganych),
  • opakowanie chusteczek wilgotnych,
  • kubeczek  z tworzywa do podawania dzieciom wody, z uchem ( np. z motywem bajkowym).

Wszystkie przyniesione rzeczy zostawiamy w szatni (podpisane) – ubranka w worku, pozostałe na indywidualnej półeczce. Nauczycielowi przekazujemy tylko ukochaną pociechę oraz informację jak długo dziecko będzie pozostawało w danym dniu w placówce.

 Uwagi dotyczące ubierania dziecka do przedszkola

  • Strój w przedszkolu powinien być wygodny – moda nie jest priorytetem 😉
  • Spodnie, spódniczki najlepiej na gumkę, nie za luźną i nie za ciasną.
  • Nakrycie głowy także w okresie letnim.
  • Bluzki z odpowiednio luźnymi rękawami. Dzieci myją ręce z podciągniętymi rękawami, aby ich nie zmoczyć. Gdy rękawy są za ciasne  i nie dają się podciągnąć, dziecku trudno będzie ich nie zalać. Zalecane są również odpowiednio luźne otwory na główkę – to ważne, aby przy przebieraniu nie było ryzyka zaklinowania 😉
  • Buty wyjściowe: bezpieczne (nie klapki, nie drewniaki i nie śliskie), łatwe do wkładania, zapinane na rzepy. Wszelkie inne rozwiązania np. sznurówki, tylko w przypadku, gdy dziecko samodzielnie potrafi je ubrać, np. zasznurować.
  • W dni deszczowe – kalosze, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem lub pelerynki.
  • Kapcie na gumowej podeszwie, zapinane na rzepy lub wsuwane (z wyjątkiem ortopedycznych). Ułatwiają dziecku samodzielne zdejmowanie  i wkładanie, czyli osiąganie samodzielności w zakresie jego możliwości.
  • Szczególną uwagę  należy zwrócić na sprawność suwaków. Dzieci nie potrafią ich zreperować same, więc opóźnia to, bądź uniemożliwia wyjście do ogrodu całej grupy. Trzylatek z czasem sam zaczyna zapinać i rozpinać suwak, ale musi być on sprawny.
  • Rękawiczki zimą – takie, które dziecko jest w stanie samodzielnie nałożyć, najlepiej z jednym palcem.
  • Wszystkie ubrania dziecka w przedszkolu powinny być oznakowane (imieniem bądź inicjałami), gdyż maluchy często gubią drobne części swojej garderoby, a gdy kilkoro dzieci ma je takie same, nie sposób ich rozpoznać. Dotyczy to też rękawiczek, szalików itp.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

W budynku przedszkola są dostępne wyniki rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy na rok szkolny 2021/2022.

Uprzejmie informujemy, że potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola następuje poprzez złożenie w placówce w dniach 23 – 29 kwietnia 2021 umowy z przedszkolem.Brak złożenia umowy we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca w placówce.

Poniżej link do pobrania umowy: UMOWA

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić, podpisać (oboje Rodzice/prawni opiekunowie) i dostarczyć do placówki w dniach w dniach 23 – 29 kwietnia 2021.

Można to uczynić w jeden z następujących sposobów:

  • przesłanie na adres przedszkola (ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.) za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data stempla pocztowego)
  • złożenie dokumentów w skrzynce na listy umieszczonej na ogrodzeniu przedszkola (ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.)
  • pobranie formularzy w placówce i dostarczenie do do placówki.

Uwaga!  Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu, ponownie rozpatrywane są wnioski dzieci z listy rezerwowej i  dyrektor zawiadamia rodziców dziecka  z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy informuje, że w dniach 3  do 19 marca 2021 odbędzie się rekrutacja  do Niepublicznego Przedszkolu w Rogoźnicy na rok szkolny 2021/2022.

Terminarz rekrutacji:

3 marca od godz. 9.00 do 19 marca do godz. 16.00 
przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

23 kwietnia o godz. 13.00 
opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 23 kwietnia od godz. 13.00 do 29 kwietnia do godz. 16.00 
potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola poprzez podpisanie umowy z przedszkolem

4 maja o godz. 13.00 
podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dokumenty niezbędne do zapisów od 15 lutego będą do odebrania w gabinecie dyrektora przedszkola lub u wychowawców poszczególnych grup oraz na przedszkolnej stronie internetowej www.przedszkolerogoznica.pl

Wniosek rekrutacyjny do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

Dokładnie wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek należy złożyć u dyrektora przedszkola lub upoważnionych nauczycieli.

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

UMOWA

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 789 7210 lub osobiście w przedszkolu. Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać również ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkolerogoznica.pl

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci młodsze będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc oraz w sytuacji, kiedy rozwój dziecka będzie gwarantował jego dostosowanie do warunków przedszkolnych (samodzielność).

Uzupełniony wniosek prosimy dostarczyć do placówki Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy: ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Małopolski

Zasady przyjmowania uczniów do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy

  1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
  2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, a wyjątkowych przypadkach od 2,5 roku życia, do 6 lat.
  3. Dzieci młodsze, które ukończyły  2,5 roku życia, przyjmowane są wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu. Decyzję o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 lat podejmuje dyrektor przedszkola, jeśli według jego najlepszej wiedzy, dziecko jest na takim etapie rozwoju psychofizycznego i społecznego, który warunkuje adaptację do warunków przedszkolnych.
  4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
  5. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
  6. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola.
  7. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
  8. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, o przyjęciu dziecka/kandydata decydują następujące kryteria:
    • dzieci obojga rodziców pracujących,
    • rodzeństwo dzieci dotychczas uczęszczających do placówki,
    • dzieci z rodzin zamieszkujących na terenie miejscowości, w której mieści się przedszkole,
    • dzieci objęte uprzednio opieką żłobkową,
    • wielodzietność rodziny kandydata,
    • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
    • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
    • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  10. Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:
    • oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
    • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
    • prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
    • dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
  11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.
  12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych miejsc). Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
  13. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
  14. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
  15. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – aktualizacja na dzień 04.05.2020 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na dzień 04.05.2020 r. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy nie dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. Lista rezerwowa dzieci jest nadal aktualna. W przypadku zwolnienia się miejsca w późniejszym terminie Dyrektor nawiąże kontakt z Rodzicami dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu.