Rodzice czytają dzieciom

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze działania wspierane są przez zaproszonych do przedszkola gości. W piątek z ochotą słuchaliśmy mamy Oliwki, która przeczytała dzieciom bajkę „Śpiąca królewna” i „Owieczka” 
Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników – a dzieciom gratulujemy wspaniałych Rodziców!
GALERIA