Sprawozdanie z przebiegu ogólnopolskiej akcji #brawaoddzieci

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu ogólnopolskiej akcji #brawaoddzieci organizowanej przez  Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Bliżej Przedszkola

Organizator akcji: Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy, ul. św. Maksymiliana Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.

Patronat honorowy: Podkarpacki Kurator Oświaty.

Patronat medialny: Bliżej Przedszkola.

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA FILMÓW

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji i zachęcamy do obejrzenia zdjęć i nagrań – wlewają w serce wiele optymizmu i nadziei 🙂

Myśl przewodnia akcji:

W dniu 7 kwietnia 2020r. cała Polska w symboliczny sposób rozbrzmiała oklaskami wdzięczności dla lekarzy i całego personelu medycznego. Obecnie, kiedy trudny czas epidemii przybiera na sile, ważne jest by okazać solidarność ze wszystkimi, którzy zmagają się z chorobą lub próbują ograniczyć jej zasięg i skutki. Małe dzieci również mogą, na miarę swoich możliwości, taką solidarność i wdzięczność okazać.

Przebieg akcji:

 • W dniu 13.11.2020 o godzinie 11.00 zaprosiliśmy przedszkolaki i dzieci żłobkowe oraz personel placówek z całej Polski do bicia brawa przez 1 minutę.
 • Przed rozpoczęciem akcji wychowawcy w swoich placówkach przeprowadzili zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z dziećmi na temat bieżącej sytuacji w Polce i na świecie – w powiązaniu z celem akcji (w szczególności: podkreślenie roli i znaczenia wzajemnej pomocy i solidarności międzyludzkiej oraz roli poszczególnych grup zawodowych, profilaktyki zdrowia, rozumienie znaczenia okazywania wdzięczności poprzez różne formy).
 • Oklaskami dzieci i dorośli:
 • Okazali solidarność i wsparcie oraz chęć dodania otuchy dla wszystkich chorych;
 • Podziękowali wszystkim, którzy biorą udział w walce z chorobą Covid-19 oraz innymi chorobami: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznych – personelowi całej służby zdrowia;
 • Podziękowali wszystkim, którzy podejmują działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 oraz wspierające i pomocowe dla innych (organom i pracownikom administracji publicznej i samorządowej, pracownikom rozmaitych służb, np. PPSSE, laborantom, policjantom, strażakom, żołnierzom, ludziom dobrej woli, wolontariuszom itd.)
 • Podziękowali wszystkim, którzy w tym trudnym czasie odpowiedzialnie pełnią swoje obowiązki (m.in. sprzedawcy w sklepach, kurierzy, personel przedszkoli, żłobków i szkół i wszyscy Polacy zmagający się odpowiedzialnie z trudnościami).

Zasięg akcji i ilość uczestników:

 • Liczba placówek biorących udział w akcji: 45 placówek z 12 województw.
 • Liczba uczestników biorących udział w akcji: 2507, w tym dzieci: 2155 oraz dorosłych:

Cele wychowawczo-dydaktyczne akcji #brawaoddzieci w powiązaniu z Priorytetami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021:

 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń
  w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • Kreowanie, wspólne z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające
  z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

Uzasadnienie akcji i kontekst społeczno-wychowawczy

 • Akcja #brawaoddzieci stanowiła niejako odpowiedź na bieżącą sytuację społeczno-zdrowotną w Polsce, a nawiązywała do listu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, z dnia 30.10.2020 r., Pani Kurator Małgorzaty Rauch, która cytując Arystotelesa pisała: Edukowanie i kształcenie umysłów bez uwrażliwiania serc nie jest żadną edukacją.
 • Listopad przypominał nam o walce, jaką bohaterowie toczyli o naszą niepodległość. Dzisiaj, kiedy Polska jest wolna
  i niepodległa, toczy się inna walka: o zdrowie i życie wielu ludzi. To ważne, aby przekazać młodemu pokoleniu, że patriotyzm nie jest reliktem przeszłości. Patriotyzm to również działanie podejmowane dla dobra drugiego człowieka
  „tu i teraz”, np. sąsiada, kolegi z przedszkola, babci czy mamy i taty. Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w codziennym życiu.
 • Akcja #brawaoddzieci wychodziła z założenia, że:
 • patriotyzm jako miłość do Ojczyzny to przede wszystkim miłość, której przedmiotem jest społeczność jako wspólnota osób – otwieranie dziecięcych serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących, odgrywa równie ważną rolę jak przybliżenie symboli narodowych.
 • w wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju,
  o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka-patrioty. Można to czynić na wiele różnych sposobów, głównie poprzez budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”.
 • aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Są to m.in.: poznawanie języka ojczystego, umacnianie więzi z najbliższą rodziną i krewnymi, nauka pełnienia określonych ról – brata, siostry (młodszego, starszego), pełnienie swoich małych obowiązków, podporządkowywania się poleceniom rodziców, niesienia im pomocy, a także samodzielności, kultywowania miłości, przyjaźni i chęci uprzyjemniania życia; rozwijanie w dziecku uczucia życzliwości w stosunku do dorosłych i rówieśników, przyzwyczajanie do uprzejmości, uczenie współdziałania, drobnych świadczeń i ustępstw na rzecz innych, a także do przyjścia im z pomocą w kłopotliwych sytuacjach życiowych.

W załączeniu lista placówek biorących udział w akcji #brawaoddzieci (alfabetycznie):


L.p.
Nazwa placówki Dzieci Dorośli Województwo Powiat
1. „Danapis” Niepubliczne Przedszkole w Nowym Sączu 122 13 małopolskie Nowy Sącz
2. Gminny Żłobek w Budach Głogowskich 5 4 podkarpackie rzeszowski
3. Gminny Żłobek w Głogowie Małopolskim 28 10 podkarpackie rzeszowski
4. Gminny Żłobek w Rogoźnicy 9 5 podkarpackie rzeszowski
5. Gminny Żłobek w Woli Cichej 15 6 podkarpackie rzeszowski
6. Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach 50 2 śląskie Katowice
7. Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” w Bielawkach 13 2 łódzkie kutnowski
8. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej 29 7 podkarpackie kolbuszowski
9. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek ”Bajkowy Domek” w Świdnicy 62 12 dolnośląskie świdnicki
10. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im św. Michała Archanioła w Głogowie Małopolskim 78 11 podkarpackie rzeszowski
11. Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich 16 3 podkarpackie rzeszowski
12. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy 36 9 podkarpackie rzeszowski
13. Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach 27 6 łódzkie kutnowski
14. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lublińcu 25 5 śląskie lubliniecki
15. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Kołobrzegu 29 5 zachodniopomorskie kołobrzeski
16. Przedszkole Miejskie nr 129 w Łodzi 6 6 łódzkie Łódź
17. Przedszkole Miejskie nr 4 „STEBLUŚ” w Lublińcu 100 15 śląskie lubliniecki
18. Przedszkole Miejskie nr 7 w Gostyniu 25 1 wielkopolskie gostyński
19. Przedszkole Miejskie nr 93 w Łodzi 59 6 łódzkie Łódź
20. Przedszkole Niepubliczne „EkoSkrzat” w Krakowie 23 4 małopolskie Kraków
21. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu 35 5 śląskie raciborski
22. Przedszkole nr 169 w Warszawie 5 8 mazowieckie warszawski
23. Przedszkole nr 2 w Nowym Targu 119 11 małopolskie nowotarski
24. Przedszkole nr 4 „Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi w Inowrocławiu 12 4 kujawsko-pomorskie Inowrocław
25. Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie 58 6 zachodniopomorskie sławieński
26. Przedszkole Publiczne Edulica 2 w Warszawie 6 2 mazowieckie Warszawa
27. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej 80 9 lubelskie Łęczna
28. Przedszkole Publiczne nr 37 w Rzeszowie 89 10 podkarpackie Rzeszów
29. Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach – Dziedzicach 65 6 śląskie bielski
30. Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym 50 8 podkarpackie rzeszowski
31. Przedszkole Publiczne w Świlczy 60 11 podkarpackie rzeszowski
32. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku 110 20 podkarpackie leski
33. Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach 43 6 świętokrzyskie Kielce
34. Przedszkole Samorządowe nr 46 w Białymstoku 15 2 podlaskie Białystok
35. Przedszkole Samorządowe w Grabówce 138 31 podlaskie białostocki
36. Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi
w Facimiechu
69 11 małopolskie krakowski
37. Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim 81 22 podkarpackie ropczycko – sędziszowki
38. Publiczne Przedszkole w Trzcianie 21 3 podkarpackie rzeszowski
39. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym 35 6 podkarpackie rzeszowski
40. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach – Oddział Przedszkolny 91 11 mazowieckie Siedlce
41. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rzeszowie, Przedszkole Publiczne nr 1 w Rzeszowie 140 14 podkarpackie Rzeszów
42. Zespół Szkół w Budach Głogowskich: Oddział „zero” oraz Punkt Przedszkolny 35 4 podkarpackie rzeszowski
43. ZPO w Winnicy, Bajkowe Samorządowe Przedszkole w Winnicy 18 1 mazowieckie pułtuski
44. Żłobek „Tęcza” w Wadowicach 15 4 małopolskie wadowicki
45. Żłobek Miejski nr 1 w Głogowie 8 5 dolnośląskie głogowski
Razem 2155 352
  2507