„Szkoła pamięta”

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. W ramach akcji „Szkoła pamięta”, nasze przedszkole przystąpiło do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem akcji jest, aby w roku ważnych wydarzeń – 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.  Dzieci z grupy Koniki wybrały się na Mogiły zamordowanych w czasie II Wojny Światowej Polaków. Wszystkie dzieci chętnie brały udział w porządkowaniu grobów. Na koniec dzieci zapaliły znicze, złożyły kwiaty oraz wspólnie odmówiły modlitwę w intencji poległych.

GALERIA