#SzkołaPamięta

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Nasze przedszkole już po raz kolejny przystąpiło do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej #SzkołaPamięta, która ma na celu uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Również dzieci z naszego przedszkola upamiętniły pamięć o bohaterach wizytą na cmentarzu

GALERIA PSZCZÓŁKI

GALERIA KONIKI

GALERIA SÓWKI