Teatrzyk „Dary jesieni”

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko ma być „widzem i aktorem”. Staramy się zapewnić dzieciom możliwość doświadczenia spotkań ze sztuką aktorską.