Tydzień bez zabawek Pszczółki

GALERIA

Od 18 do 22 czerwca w naszym przedszkolu zorganizowany był „Tydzień bez zabawek”. Zniknęły zabawki z półek naszej sali….   Podczas tworzenia własnych zabawek „Pszczółki” wykorzystywały zgromadzone pudełka kartonowe, opakowania po kosmetykach, pojemniki po jogurtach, serkach, butelki plastykowe. nakrętki, gazety, rolki po papierze toaletowym lub kuchennym, pojemniki po jajkach, sznurki, kawałki wełny, pudełka po zapałkach, styropian, torebki foliowe, reklamówki… Przedmioty te dostarczyli do sali przedszkolnej rodzice dzieci.
„Tydzień bez zabawek” był doskonalą okazją do rozwijania wyobraźni i kreatywności przedszkolaków, prowokował do działania. Podczas tworzenia dzieci uczyły się sztuki negocjacji i nabywały umiejętności rozwiązywania konfliktów. Chętnie też udzielały pomocy innym. A jak dumne były z wykonania i pomysłu własnej zabawki!