Wprowadzenie cyfry 2/ Sówki

Na zajęciach dydaktycznych grupa Sówek poznała cyfrę 2. Przedszkolaki doskonaliły umiejętność dokładnego przeliczania, odszukiwały nowo poznanej cyfry w życiu codziennym a także  utworzyły cyfrę 2 wykorzystując matę do kodowania.

GALERIA