Wycieczka do Drukarni OFFSET DRUK

GALERIA 

Głównym celem wycieczki było zapoznanie z etapami powstawania nadruków i książek. Wychowankowie po raz pierwszy mogli zobaczyć profesjonalne maszyny poligraficzne. Wielkość urządzeń drukarskich oraz hali drukarskiej wzbudziła u młodzieży wielki podziw i zdziwienie.