Wycieczka do Firmy Fibrain

Koniki wybrały się na wycieczkę, by zobaczyć miejsce pracy swoich rodziców – Firmę Fibrain 🙂 To już kolejna wycieczka zorganizowana dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci. Koniki miały także uprzednio możliwość odwiedzić Firmę Farmakol. Dzieci zwiedziły Firmę Fibrain w ramach poszerzania treści  podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania rodzinnego obywatelskiego i patriotycznego, wspomaganie rozwoju intelektualnego, budzenie zainteresowań technicznych, wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych oraz kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi.  Serdecznie dziękujemy rodzicom naszych przedszkolaków za zorganizowanie wycieczki, a Zarządowi Firmy Fibrain za życzliwe przyjęcie i upominki dla przedszkolaków.

GALERIA