„Z Hałabałą w świat wartości”

Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy, w ostatnim tygodniu kwietnia, zorganizowało Ogólnopolską Akcję „Z Hałabałą w świat wartości”, której głównym celem było kształtowanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie dziecięcej wrażliwości oraz kształtowanie takich wartości jak przyjaźń, prawda i piękno, dostarczenie wzorców osobowych i moralnych, ukazywanie dzieciom piękna świata przyrody. Akcja została objęta honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Bliżej Przedszkola.
Dzieci miały okazję zapoznać się z opowiadaniem L. Krzemienieckiej „Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybierali” oraz utożsamić się z bohaterami podczas wykonywania zadań. Opowiadanie uświadomiło dzieciom istnienie różnorodnych potrzeb, przyzwyczajeń, upodobań (tego, że każdy jest inny).  Hasło przewodnie akcji: „Choć się różnimy między sobą i różne rzeczy lubimy, ale żyjemy ze sobą w zgodzie i razem się … bawimy”:)
Myśl przewodnia: kształtowanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie dziecięcej wrażliwości oraz kształtowanie takich wartości jak przyjaźń, prawda i piękno, dostarczenie wzorców osobowych i moralnych, ukazywanie dzieciom piękna świata przyrody.
Przebieg akcji:
W dniach 22.04.2022r. – 29.04.2022r. zaprosiliśmy wszystkie przedszkola z całej Polski do udziału  w wydarzeniu. W ramach udziału w Akcji zobligowaliśmy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi, inspirowanych książką L. Krzemienieckiej „Przygody krasnala Hałabały” – opowiadanie: „Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybierali”. Zajęcia były przeprowadzone w oparciu o propozycje zawarte w konspekcie zajęć przygotowanych przez nauczycieli naszego przedszkola. Naszymi działaniami chcemy:
Kształtować postawy wartości i tolerancji.
Uświadomić dzieciom istnienie różnorodnych potrzeb, przyzwyczajeń, upodobań (tego, że każdy jest inny).
Uświadomić dzieciom, że mamy prawo się różnić od innych.
Wspierać całościowy rozwój dzieci poprzez zabawy ruchowe i ogólnorozwojowe.
Wspierać całościowy rozwój dzieci poprzez kontakt z literaturą piękną.
Terminarz:
Akcja rozpoczęła się w dniu 04.2022r.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowankami: nauczyciele przeprowadzili w wybranym terminie pomiędzy 04.2022 r. a 29.02.2022r
Sprawozdanie i fotorelacja zostały przesłane do organizatora: do dnia 11.05.2022 r. do godz. 16.00
Opublikowanie podsumowania na stronie internetowej Organizatora oraz listy placówek biorących udział w Akcji; 20. 05.2022
Zasięg akcji i ilość uczestników:

  • Liczba placówek biorących udział w akcji: 22 placówki z 9 województw.
  • Liczba uczestników biorących udział w akcji: 597, w tym dzieci: 552 oraz dorosłych:

GALERIA SÓWKI

GALERIA KONIKI

GALERIA PSZCZÓŁKI