Zabawy na placu zabaw

Zabawy na świeżym powietrzu przy huśtawkach, drabinkach są nie tylko świetną zabawą, ale także prawdziwą nauką. Plac zabaw jest dla dzieci miejscem codziennej zabawy podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami. Jest dla nich także źródłem radości, relaksu, odpoczynku, nabywania wielu sprawności ruchowych i pokonywania przeszkód. Poprzez zabawę na placu zabaw dzieci ćwiczą wiele umiejętności, które przydadzą im się przez wiele następnych lat.

GALERIA PSZCZÓŁKI

GALERIA KONIKI