Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zabawy sztuką

W czasie realizacji zadania projektowego dzieci rozwijają swoją kreatywność i twórczość oraz doskonalą umiejętności motoryczne.

GALERIA