Zajęcia dydaktyczne „Przeplatamy”

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego mówi, m.in.  że:

„Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: (…) 3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania” – zatem ćwiczymy pilnie :).