Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze „Cztery żywioły”

W tym tygodniu przedszkolaki miały okazję poznać cztery żywioły: powietrze, wodę, ziemię i ogień. W trakcie zajęć wykonywaliśmy szereg doświadczeń i zabaw badawczych, by jak najwięcej dowiedzieć się o ich właściwościach.

GALERIA PSZCZÓŁKI

GALERIA KONIKI

GALERIA SÓWKI