Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze „Dobry Święty”

mikolaj-praca-plastyczna-5-12