Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze „Każdy z nas jest inny”

11 lutego 2021 roku obchodzony był Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992r. Z tej okazji w naszym przedszkolu czwartkowe zajęcia zostały poświęcone funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie – budowaniu postawy wzajemnego szacunku i akceptacji. Nasze spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania wiersza Grażyny Gryszkiewicz: „Każdy z nas jest inny”, który stał się inspiracją do rozmowy na temat naszej różnorodności. Dopełnieniem była prezentacja ilustrująca osoby z różnymi dysfunkcjami. Przedszkolaki zapoznały się także ze znakami języka migowego oznaczającymi „dzień dobry” i „do widzenia”, które wykorzystały w zabawie „Migane powitanie”. Dużym zainteresowaniem okazał się migany wiersz Juliana Tuwima „Dyzio marzyciel”. Ochotnicy mogli doświadczyć działania swoich zmysłów: smaku (odgadywanie nazw jedzonych owoców), słuchu (podążanie za nauczycielem, który szeleści woreczkiem) oraz dotyku (zanurzanie dłoni w torebce z ryżem i odnalezienie w niej drobnych przedmiotów). Sówki otrzymując kartki z alfabetem Braille’a zapisanym w formie symbolicznych znaków miały okazję zapisać własne imię za pomocą ustalonych znaków.

Przy realizacji tych tematów dzieci były niezwykle zaangażowane, mimo że dorosłym często wydaje się, że są to tematy dla dzieci bardzo ciężkie i trudne do przekazania. Praktyka na szczęście pokazuje co innego: dziecięce umysły i serca są otwarte na potrzeby innych.

GALERIA SÓWKI 

GALERIA KONIKI

GALERIA PSZCZÓŁKI