Zajęcia Koników prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborn

Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne  to metoda, która wspomaga rozwój psychomotoryczny wychowanków oraz koryguje zaburzenia rozwojowe. Podstawowym założeniem metody jest rozwijanie się przez ruch, co realizowane jest poprzez zaproponowanie uczestnikom zajęć różnych form aktywności ruchowej. Udział w tych zajęciach stwarza dzieciom okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia siły. Dzieci stopniowo zdobywają zaufanie do siebie, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Koniki uwielbiają te zajęcia.

GALERIA