Zajęcia otwarte dla rodziców w przedszkolu

Zajęcia otwarte dla rodziców to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami w czasie której rodzice mają możliwość zapoznania się: ze sposobami pracy nauczyciela z dziećmi, obserwowania funkcjonowania dziecka w grupie (działań podejmowanych przez dziecko, jego zachowania się w grupie), relacjami panującymi w grupie pomiędzy poszczególnymi dziećmi oraz relacjami na drodze nauczyciel – dzieci i odwrotnie.

GALERIA PSZCZÓŁKI

GALERIA KONIKI

GALERIA SÓWKI