Zajęcia otwarte „Jesienne zabawy z deszczem”/Pszczółki

Konspekt zajęć przeprowadzonych w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy
w dniu 17.11.2021r.
Grupa Pszczółki
Temat: „Jesienne zabawy z deszczem”.

Cele ogólne:

 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • doskonalenie znajomości pojęć matematycznych
 • osiąga stan zmniejszonego napięcia mięśniowego
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania norm obowiązujących w zabawie.

Cele operacyjne:

 • potrafi zilustrować zabawę ruchem,
 • odtwarza prezentowany ruch i gest,
 • uważnie słucha zagadek,
 • poprawnie odpowiada na zadane pytanie,
 • zapamiętuje umowne sygnały i gesty,
 • bierze udział w zabawach muzyczno – ruchowych i orientacyjno – porządkowych,
 • potrafi ułożyć 4 elementy od największego do najmniejszego i odwrotnie
 • wykonuje proste polecenia w j. ang.,
 • bierze udział w zabawach muzycznych w j. ang.
 • rozumie, że muzyka uspokaja ciało i umysł,
 • wyraża swoją opinię w sposób symboliczny

Metody pracy:

 • z grupy metod czynnych: zadań stawianych dzieciom do wykonania, improwizacja
 • z grupy metod słownych: rozmowa, zagadka, instrukcja.
 • z grupy metod percepcyjnych: obserwacja, pokaz, przykład.

Formy pracy:

 • zbiorowa,
 • indywidualna

Środki dydaktyczne: zagadki, ilustracje zjawisk atmosferycznych, odtwarzacz + płyta CD, gazety, niebieskie kropelki deszczu (dla każdego 4 sztuki – każda innego rozmiaru), kartonowa kałuża, wesoła kropelka deszczu.

Prowadzący: mgr Małgorzata Osiniak

Uwaga! Film wymaga pobrania pliku na komputer, aby oglądać w dobrej jakości.

FILM