Zajęcia otwarte Koników

Zajęcia  otwarte  dla  rodziców    to  jedna  z  form  współpracy  przedszkola  z rodzicami , w  czasie  której  rodzice  mają  możliwość  zapoznania  się :  ze  sposobami pracy  nauczyciela  z  dziećmi, obserwowania  funkcjonowania  dziecka  w  grupie  (  działań podejmowanych  przez  dziecko, jego  zachowania się  w  grupie  ),  relacjami  panującymi w  grupie  pomiędzy  poszczególnymi  dziećmi  oraz  relacjami  na  drodze   nauczyciel – dzieci  i  odwrotnie.

GALERIA