Zajęcia otwarte/Sówki

Temat: ,,Jesienne zabawy  z wiewiórką Nobo”

Cele ogólne:

 • budzenie zainteresowania światem przyrody,
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i liczenia,
 • utrwalenie obrazu graficznego cyfr.

Cele operacyjne: dziecko

 • uważnie słucha treści opowiadania i podejmuje próbę odpowiedzi na pytania do treści;,
 • podejmuje próbę liczenia,
 • klasyfikuje liście według kolorów.

Metody:

 • z grupy metod czynnych: zadań stawianych dzieciom do wykonania, improwizacja.
 • z grupy metod słownych: zagadki, rozmowa
 • z grupy metod percepcyjnych: inscenizacja, obserwacja, pokaz, przykład.

       Formy:

 • zbiorowa
 • grupowa,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne: opowiadanie, sylwety do treści opowiadania, koperty z zadaniami, kolorowe liście, koperta z zadaniami, obręcze, orzechy, koszyczki, sylweta wiewiórki, odtwarzacz CD, szarfy, dary jesieni.

Grupa: 5,6- latki

Data: 18.11.2021

Prowadzący: mgr Marta Drzał, mgr Natalia Wyskiel

FILM